4. PROCES

1.  Dobierzcie się w grupy czteroosobowe. Wybierzcie spośród siebie:
-          Lidera -  który będzie kierować pracą grupy.
-          Twórcę -  który stworzy prezentację multimedialną.
-          Prezentera - który na forum klasy przedstawi Waszą pracę.
-          Matematyków - którzy  wykonają odpowiednie obliczenia.
-          Przyrodników - którzy zajmą się aspektem przyrodniczym problemu.
-          Artystów - którzy zaprojektują mozaiki. 
Jedna osoba może, a nawet powinna pełnić kilka funkcji w zespole. 
Wszyscy powinni ze sobą współpracować. Lider ma za zadanie koordynować pracę zespołu.
2.    Razem wszyscy przypomnijcie sobie, co to są wielokąty foremne i jakie mają własności.
3.    Grupa przyrodników wyszuka różne przykłady wielokątów foremnych w przyrodzie oraz ciekawe informacje dotyczące pszczół.
4.    Grupa artystów zaprojektuje mozaikę złożoną z:
·         wielokątów foremnych jednego rodzaju,
·         kilku różnych  wielokątów foremnych,
·         powtarzających się takich samych motywów, które nie są wielokątami.
Mozaiki mogą być wykonane różnymi technikami – na papierze kredkami, mazakami, wycinankami lub z wykorzystaniem programów komputerowych.
5.    Grupa matematyków rozwiąże następujący problem:
Załóżmy, że na budowę jednej komórki pszczoły mogą przeznaczyć tyle wosku, aby miała ona obwód 18 mm. Oblicz, jaką powierzchnię będzie miała komórka w kształcie:
a.   trójkąta równobocznego  
b.   kwadratu
c.    sześciokąta foremnego
d.   koła
 Przyjmij:
 
  


6.    Wspólnie:
·           Sformułujcie odpowiedź na pytanie: „Dlaczego pszczoły budują komórki w kształcie sześciokąta foremnego."
·           Zadecydujcie, co umieścić w prezentacji.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz