6. EWALUACJA

 
Poziom wykonania zadań

Niski - 1 punkt
Średni -  2 punktu
Dobry - 3 punkty
Wysoki -  4 punkty
Wyszukiwanie informacji
Zgromadzono niektóre wymagane informacje
Zgromadzono większość wymaganych informacji
Zgromadzono wszystkie potrzebne informacje
Zakres informacji poszerzono o ciekawe i istotne zagadnienia
Selekcja informacji
Duża pobieżność w opracowaniu materiałów
Dużo informacji, brak selekcji.

Informacje średnio wyselekcjonowane
Wybrano najistotniejsze, ciekawe informacje
Obliczenia
Obliczenia zawierają liczne błędy merytoryczne
Obliczenia zawierają tylko błędy rachunkowe
Obliczenia są poprawne , ale nie wyciągnięto poprawnych wniosków
Zadanie wykonano bezbłędnie , poprawnie wyciągnięto wnioski
Projekt mozaiki
Wykonano niekompletny zestaw mozaik
Wykonano po jednej mozaice  z każdego rodzaju.
Prace pod względem estetycznym nie są zadowalające
Wykonano po jednej mozaice  z każdego rodzaju.
Prace wykonane są estetycznie.
Prace są nieoryginalne
Wykonano po kilka oryginalnych mozaik  z każdego rodzaju,
Prace wykonane są estetycznie
Prezentacja efektów pracy
Prezentacja nieatrakcyjna, nieuporządkowana, nieprzystająca do treści, trudna w odbiorze, chaotyczna i niezrozumiała.
Prezentacja mało oryginalna, niedostatecznie uporządkowana
Prezentacja ciekawa
Prezentacja oryginalna, wzbudzająca zainteresowanie widzów

Zespół nie potrafi przedstawić efektów swojej pracy
Przekaz mało przejrzysty, ograniczenie się do czytania slajdów
Płynna i poprawna językowo wypowiedź
Płynna i poprawna językowo wypowiedź,
pewność siebie prowadzących, swobodny kontakt z publicznością
Współpraca w grupie
Całkowity brak współpracy
Większość pracy indywidualnie
Dobra organizacja pracy współdziałanie, większość zadań realizowana wspólnie
Doskonała współpraca, konstruktywna pomoc, dzielenie się nowymi pomysłamiOcena
Liczba punktów
Celujący (6)
28-26
Bardzo dobry (5)
25- 22
Dobry (4)
17-21
Dostateczny (3)
12-16
Dopuszczający (2)
8-11
Niedostateczny (1)
0 - 7


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz